Nästa artikel

Regeringen har beslutat om att se över psykiatriska tvångsåtgärder mot barn och unga. Utgångspunkten är att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsvård.

Som det ser ut i dag tar lagen om psykiatrisk tvångsvård ingen hänsyn till om patienten är barn eller vuxen. Men nu har regeringen beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa.

Uppdraget går ut på att se över tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år – med syftet att antingen kraftigt minska eller avskaffa användingen av tvångsvård. Vissa tvångsåtgärder kan också behöva ersättas av andra eller ändras. Allt detta ska göras utan att försämra förutsättningarna för nödvändig vård för barn och unga.

– I dag varierar andelen tvångsåtgärder kraftigt mellan landsting och regioner men också mellan flickor och pojkar. Målet med uppdraget vi nu ger är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten, och att skapa ett regelverk där tvångsåtgärder mot barn och unga används i minsta möjliga mån, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

    Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017, och det ingår också att samordnaren vid behov ska lämna förslag till ny lagstiftning på området. 

    Kategorier: 
    Landsting
    Annons