Nästa artikel

En ny utredning föreslår att det ska bli tillåtet att tvångsvårda barn med funktionsnedsättningar. Autism – och Aspergerförbundets ordförande samt ordföranden för Riksförbundet Attention har under torsdagen skrivit en debattartikel där larmar för ”förödande konsekvenser för tusentals barn”.

Utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” får idag (torsdag) kritik från ordföranden för Riksförbundet Attention, Anki Sandberg och Anne Lönnmark, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver de att den nya lagen måste stoppas eftersom barn med funktionsnedsättning riskerar att tvångsvårdas på grund av beteenden som har att göra med deras diagnos.

Debattörerna påtalar att bestämmelsen skulle strida mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att barn med funktionsnedsättning aldrig ska placeras utanför hemmet mot sin vilja – om beteendet har att göra med barnets diagnos.

De skriver också att de redan har varit i kontakt med förtvivlade föräldrar vars barn redan tvångsvårdas och att det är ett trauma för både barnet och familjen när socialtjänsten beslutar om tvångsvård snarare än de stödinsatser som familjen efterfrågat.

”Vi håller med utredningen om att det finns barn vars omfattande problematik är svår för omgivningen att hantera och att dessa barn i dag far illa. Vi anser dock att även dessa barn kan och ska få hjälp på frivillig väg.” skriver debattörerna i Aftonbladet.

Istället menar man att det är kommunerna som ska ansvara för att frivilliga verksamheter tas fram där barnen kan få tillräckligt stöd och att tvångsplacering inte ska ske innan kommunen prövat ”omfattande individanpassade stödinsatser i hemmet och skolan”. 

Kategorier: 
Metoder
Annons