Nästa artikel

  • Möjligheten att bygga upp en tillitsfull relation är en förutsättning för relevant behovsbedömning, enligt Git-Marie Ejneborn Loois studie. Bedömningen av behov är i sin tur utgångspunkten för val av åtgärd och förhållningssätt.

Premium Tid, engagemang och reflektion var några av de verktyg som sjuksköterskestudenter hade med sig då de skapade relation till de ”svåraste” patienterna inom psykiatrin. Nu publiceras en artikel om en av delstudierna i doktorsavhandlingen ”Omvårdnad som reflekterande praktik”

Patienter som vårdats inom psykiatrin i allmänhet, och de som tvångsvårdas i synnerhet, beskrivs ofta som en mycket svår grupp att vårda. Psykiatrin framställs inte sällan som en våldsam arbetsplats där tvångsåtgärder är ofrånkomliga och en naturlig del av vården. Detta enligt Git-Marie Ejneborn Looi som är forskare på Luleå Tekniska Universitet och en av delförfattarna till en artikel om sjuksköterskestudenters erfarenhet av psykiatrin. – Studenterna i denna artikel visar

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons