Nästa artikel

En av fyra nyutexaminerade läkare visar tecken på depression.

En internationell översiktsstudie visar att 28 procent av alla nyutexaminerade läkare lider av depression. Siffror på hur de svenka läkarna mår finns inte, men Marie Dahlin, psykiater och forskare på Karolinska Institutet, har studerat hur läkarstudenter mår psykiskt. Hennes uppskattningar visade att främst kvinnliga läkarstudenter hade symtom på depression. För dem låg siffrorna på 16,1 procent. Hon studerade även hur mycket av studenternas självskänsla som baseras på prestation:

– De sifforna var mycket högre än för andra grupper, och det här en en faktor som kan leda till utbrändhet, säger hon till SVT, och fortsätter:

– Det man vet är att upprepade studier visat att det finns en ökad självmordsrisk för läkare än för andra akademiker.

Hon säger också att det verkar ha ökat över tid och att depression ökar bland läkare, samtidigt som det kan vara svårare för en läkare att ta steget och söka hjälp.

– Det är förmodligen extra stigmatiserande som läkare att ha psykisk ohälsa. Det krockar med yrkesrollen som den som ska kunna ge omsorg och samtidigt vara myndighetsutövande. Det blir en rollkonflikt, säger hon.

Kategorier: 
Landsting
Annons