Nästa artikel

Forskare ska jämföra effekterna av elbehandling och ett narkosmedel för att ta reda på vilken behandling som är bäst för patienter med svår depression. Förhoppningen är att hitta ett alternativ för patienter där tablettbehandling inte fungerat.

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression. I studien jämförs två behandlingar, elbehandling (elektrokonvulsiv terapi) och narkosmedlet Ketamin. Ketamin har visat sig ha smärtstillande och antidepressiv effekt i låg dos.

– Balansen mellan nytta och risker med de olika behandlingarna kommer att undersökas. Förhoppningen är att Ketamin skall kunna vara ytterligare ett snabbt och effektivt behandlingsalternativ för vissa patienter med depression där tablettbehandling inte fungerat, säger Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro, som är en av de medverkande forskarna i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Det är ovanligt att kliniska läkemedelsstudier genomförs utan koppling till något läkemedelsföretag. De jämför ofta sina produkter med overksamma sockerpiller, men i denna studie vill forskarna jämföra Ketamin med elbehandling eftersom det är den mest effektiva behandlingen vid svår depression. På så sätt kan forskarna ta reda på vilken som är den bästa behandlingen för olika patientgrupper med svår depression.

– Patienter som vårdas på sjukhus för depression i Region Örebro län kommer att kunna delta i studien. De kommer att undersökas noga bland annat avseende depressionssymptom, uppmärksamhet och minne för att man skall kunna se effekterna av behandlingarna, säger Axel Nordenskjöld.

Annons