Nästa artikel

Bland barn som tillbringar mycket tid framför en skärm är det vanligare att drabbas av depression än bland de med mindre skärmtid. Det är resultatet i en studie av kinesiska och amerikanska forskare.

I studien, som publiceras i tidskriften British Journal of Sports Medicine, ingick inte de skärmar som diskussionen i Sverige till största delen handlar om: mobiltelefoner och surfplattor. I stället undersöktes hur TV-tittande, datorspel och internetanvändning med dator samvarierar med depression hos barn och ungdomar.

Undersökningen var en så kallad metaanalys, alltså en sammanställning av redan gjorda studier. Totalt ingick drygt 127 000 personer mellan fem och arton år.

Resultatet visade att en skärmtid på mer än två och en halv timme per dag var associerad med förhöjd risk för depression. Vid en skärmtid på över fem timmar var sannolikheten att ha depression nästan dubbelt så stor som för barn som inte hade någon skärmtid alls.

Däremot gällde det omvända sambandet för barn som satt framför skärmen kortare perioder: en skärmtid på upp till en och en halv timme per dag hängde samman med en lägre risk för depression.

De flesta av studierna som ingick i metaanalysen var så kallade tvärsnittsstudier. Det innebär att man kikat på hur sambandet mellan depression och skärmtid ser ut vid en viss tidpunkt. PÅ grund av upplägget kan forskarna inte svara på om mycket skärmtid kan leda till depression, eller om deprimerade oftare tittar på skärmar.

Läs studien Dose-response association of screen time-based sedentary behaviour in children and adolescents and depression: a meta-analysis of observational studies här

Annons