Nästa artikel

Goda sociala kontakter samt regelbunden fysisk aktivitet, minst två gånger per vecka, skyddar barn och ungdomar mot depression enligt en ny studie från Wales.

Barn och ungdomar som växer upp med en förälder med svåra depressiva besvär löper ökad risk att själva drabbas av depression och andra psykiska problem. Men långt ifrån alla gör det i praktiken. Varför klarar sig vissa individer från att utveckla sådana symtom? Det är frågeställningen i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry.

I studien, som är gjord i Wales, ingick 262 barn och ungdomar mellan 9 och 17 år där en förälder haft återkommande depressioner (minst två episoder). Barnen och ungdomarna har följts löpande utifrån intervjuformuläret CAPA (Child and adolescent psychiatric assessment) och det visade sig bland annat att 39 procent av barnen och ungdomarna uppfyllde kriterier för en psykiatrisk diagnos.

45 procent hade depressiva symtom, men inte tillräckliga för en depressionsdiagnos; 28 procent hade självmordstankar eller självskadebeteende. Endast 20 procent av barnen och ungdomarna uppfyllde inte kriterium för något mentalt problem överhuvudtaget. 

Det är alltså bara ett av fem barn med deprimerade föräldrar som klarar sig undan liknande problematik. Forskarna ville ta reda på vad det är som utmärker de barn och ungdomar som klarat sig bra.

Det visade sig att stöd från den andra föräldern, som inte är deprimerad, är mycket viktigt. Likaså goda sociala kontakter i övrigt samt regelbunden fysisk aktivitet, minst två gånger per vecka.

Att fysisk aktivitet är en effektiv depressionsbehandling för vuxna är känt sedan tidigare; effekten är jämförbar med antidepressiv medicin vid lindrig till medelsvår depression. Att det även skyddar barn och ungdomar mot depression har dock inte kommit fram tidigare.

Annons