Nästa artikel

DSM är inte det bästa verktyget för att diagnostisera en depression. Det menar belgiska forskare.

Hur vet man att en person har en depression? Många psykiatrer använder sig av diagnosmanualen DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Där finns en rad symtom listade och utifrån hur många av dem en patient har, kan depressionen fastslås.

Men kriterierna som står skrivna i DSM är inte de mest träffsäkra, menar belgiska forskare.

– Vi måste sluta tänka på depression som en sjukdom som orsakar en rad utbytbara symtom, säger huvudförfattaren Dr Eiko Fried, vid fakulteten för psykologi och utbildningsvetenskap på KU Leuven i Belgien.

Han menar att man inte kan räkna symtom och ta det sammanlagda antalet för att fastslå depressionen.

– Några av symtomen är mycket viktigare än andra.

Forskarna analyserade data på 28 symtom hos 3463 deprimerade patienter. De undersökte därefter sambanden mellan dessa symtom. Deras analys visar att vissa symptom är mer centrala än andra. De symtomen har en mycket större effekt på den depressiva processen, menar de.

– Om man ser depression som ett nätverk av samverkande symtom, kan vissa symtom orsaka andra. Till exempel, kan sömnlöshet leda till trötthet, vilket i sin tur kan leda till koncentrationssvårigheter som i sin tur återigen ger sömnlöshet. Detta exempel på en ond cirkel visar att de specifika symtom som patienter rapporterar, och deras interaktioner, kan vara av avgörande klinisk betydelse, säger Eiko Fried.

Studien rankar att de två viktigaste symtomen i DSM – nedstämdhet under större delen av dagen och klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla, eller nästan alla, aktiviteter under större delen av dagen, så gott som dagligen – som topp 5 av centrala symtom. Men forskarna fann också att DSM-symtom såsom sömnstörning, rastlöshet, och viktförändring är inte mer centrala än andra vanliga depressionssymptom såsom pessimism och ångest.

– Jag tror att både kliniker och forskare behöver uppmärksamma individuella symptom och deras interaktioner. Men naturligtvis behöver vi mycket mer forskning innan vi kan ersätta DSM med något annat, säger Eiko Fried.

Annons