Nästa artikel

Premium Personer med autism erbjuds sällan psykologisk gruppbehandling, delvis på grund av att de inte antas kunna tillgodogöra sig den. Men ALMA-studien, utförd av psykiatrikern Susanne Bejerot och hennes kollegor har visat att behandlingen kan öka deltagarnas livskvalitet.

Personer som har autism och samtidigt befinner sig inom psykiatrin har ofta stora svårigheter och ett stort hjälpbehov. Susanne Bejerot, som jobbat med gruppen på Neuropsykiatriska enheten vid Norra Stockholms psykiatri sedan början av 2000-talet, menar att det behövdes mer kunskap om hur man bättre kunde hjälpa dessa patienter. – Vi ville försöka få upp livskvaliteten på något sätt. Den är ju så extrem, det finns ingen patientgrupp som ligger så lågt, säger hon.   “Lär s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons