Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • "Jag hade önskat att fler kunde och ville delta i skolidrotten, framförallt om undervisningen var anpassad", säger forskaren Susann Arnell.

Premium Unga med autism rör på sig mindre än unga utan diagnos, visar forskning. Men vad tycker egentligen ungdomar med autism om fysiska aktiviteter i skolan och på fritiden? Detta har fysioterapeuten och forskaren Susann Arnell tittat närmare på i sin avhandling. Special Nest ringde upp henne.

Susann Arnell har i 25 år arbetat kliniskt som fysioterapeut på habiliteringen i Örebro där hon har träffat många ungdomar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En återkommande diskussion har varit hur dessa ungdomar ska bli fysiskt aktiva och röra på sig mer, men ofta har de inte blivit det trots uppmuntran från omgivningen. Susann Arnell blev därför intresserad av vad unga med autism själva egentligen tycker om fysiska aktiviteter i skolan och på fritiden, och det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons