Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Mikael Ahlborg är forskare vid Högskolan i Halmstad och har i sin avhandling studerat hur det sociala kapitalet påverkar den psykiska hälsan hos unga.

Premium Ungdomar som upplever att de har sämre socialt kapital än andra riskerar att drabbas av mer psykiska besvär. Det framgår av en ny avhandling från Högskolan i Halmstad. Bakom forskningen står Mikael Ahlborg som har studerat hur ungdomars sociala kapital hemma, i skolan och bland vänner hänger ihop med den psykiska hälsan.

– Min forskning handlar om socialt kapital i de sociala relationer och nätverk som de unga har tillgång till och hur den socioekonomiska statusen skapar ojämlikheter i deras hälsa. Att jämföra sig själv med andra är en jättestor del i att vara ung, säger Mikael Ahlborg till Special Nest. Mikael Ahlborg är sjuksköterska, universitetsadjunkt och doktor i ämnet hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. I våras lade han fram sin doktorsavhandling där målsättningen var att utf

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons