Nästa artikel

Västerbottens län ligger i topp i Mind-index 2015, där Sveriges läns psykiska hälsa rangordnas.

Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i landet, följt av Jönköping och Halland. I Halland kan man se hur andelen invånare med lågt socialt deltagande har minskat, vilket också har bidragit till bättre psykisk hälsa.

Detta går att utläsa av 2015 års Mind-index, där Sveriges alla läns psykiska hälsa årligen rangordnas. Siffrorna bygger på en sammanvägning av länens självmordstal och invånarnas självskattade hälsa och har utarbetats i samarbete med Minds vetenskapliga råd. Syftet med indexet är att stimulera diskussion och främja arbetet för en god psykisk hälsa.

I rapporten framkommer också att

  • Kvinnor skattar sin hälsa lägre än män, men män har betydligt högre självmordstal.
  • Skillnaden i psykisk hälsa mellan länen har ökat de senaste 10 åren.
  • Lågt socialt deltagande försämrar den psykiska hälsan, medan sysselsättning får oss att må bättre.

– Det är viktigt att beslutsfattare inom stat, kommun, och landsting satsar på att öka människors sociala resurser och sysselsättning. Mind-index visar att det har tydliga effekter på den psykiska hälsan, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen i ett pressmeddelande.

Längst ner på listan av län ligger Gotland, som alltså har sämst psykisk hälsa i Sverige.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons