Nästa artikel

En positiv atmosfär, delaktighet och engagemang på förskolan är viktigt för små barns psykiska välmående och minskar beteendeproblem, enligt ett forskningsprojekt vid Jönköpings universitet.

På uppdrag av Socialstyrelsen har forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University drivit projektet ”Tidig Upptäckt – Tidig Insats.” Där har de prövat ett instrument för att mäta och kartlägga beteendeproblem hos små barn, samt att kartlägga vilka åtgärder som görs i förskolan för den gruppen.

Små barns psykiska hälsa har de senaste åren uppmärksammats mer än tidigare. Svåra beteendeproblem kan vara ett tidigt tecken på psykisk ohälsa, och insatser som görs för att stärka hälsan hos små barn har visat sig ge goda effekter på deras psykiska hälsa senare i livet. Förskolan har lyfts fram som en miljö där barns psykiska ohälsa kan upptäckas tidigt men också som en miljö där man genom tidiga insatser kan främja god psykisk hälsa och ge skydd mot ohälsa.

Resultaten av "Tidig Upptäckt – Tidig Insats" visar att de allra flesta barnen inte har beteendeproblem utan är engagerade i förskolan och verkar må bra. Ett högt engagemang verkar skydda vid beteendeproblematik och därför är det viktigt att tidigt upptäcka och sätta in insatser när ett barn visar lågt engagemang i förskolans aktiviteter.

Barn med beteendeproblem upptäcks tidigt av personalen på förskolan. En del av dessa barn får tidiga insatser inom förskolans väggar av personalen, utan inblandning från omgivande stödsystem. Det beror på att det är först från fyra års ålder som de flesta barn med beteendeproblem formellt identifieras, och först då kan barnen och deras förskolepersonal få insatser från externa experter.

I sammanfattningen av rapporten står det bland annat: ”En positiv atmosfär, där läraren ofta uppmuntrar barnens aktivitet och för dialog med barnen om deras lekar och funderingar verkar främja barnens välbefinnande och lärande. Samma faktorer verkar också minska förekomsten av beteendeproblem.”

Data har samlats in hösten 2012, 2013 och 2014 och totalt finns data från 829 barn.

Kategorier: 
Forskning
Annons