Nästa artikel

Övningen ”barnets stund” hjälper till att skapa positiva relationer med barn med autism – helt på deras egna villkor. En viktig grund för att skapa förutsättningar för inlärning och att kunna ställa krav på barnet.

Alla människor behöver stunder av villkorslös samvaro, då vi får umgås med dem vid älskar på våra egna villkor. Det kan förstås inte vara ett konstant tillstånd, men att få sådana tillfällen med jämna mellanrum är viktigt för att vi ska kunna skapa nära och positiva relationer.

– Min gamla mormor hade jättefina pelargoner som hon gärna ville berätta om. Genom att uppmärksamma hennes fina blommor och vara helt närvarande i stunden, utan att ifrågasätta eller börja prata om något annat, umgicks jag med henne helt på hennes villkor ibland. Det var ett jättebra sätt att skapa en fin relation för oss, och jag lärde mig en himla massa om pelargoner på köpet, säger Bella Berg, psykolog på Autismcenter för små barn vid Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

Samvaron Bella Berg hade med sin mormor liknar på många sätt grundtanken i det föräldrastödsprogram som den amerikanska psykologen och adhd-forskaren Russell Barkley har tagit fram. Barkley är en av de internationella influenserna bakom ”Komet 3-11”, ett program som har utvecklats av Stockholms stad i syfte att stödja föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sina barn. Fokus ligger på att främja föräldrarnas positiva samspel med barnen.

 

Stund utan krav
Vid Autismcenter för små barn där Bella Berg arbetar har man utvecklat och anpassat metoden för att använda den i habiliteringen för barn med autism. Man har tagit fram en övning som kallas ”barnets stund” och går ut på att skapa en positiv stund för barnet. I dag används den runt om i landet av föräldrar till barn med autism, men också andra vuxna i barnens omgivning, exempelvis pedagoger på förskolan.

– Vi kom i kontakt med den här metoden genom Barkleys föräldrastödsprogram. Men barn med autism har ofta svårare att samspela och därför måste man vara extra tydlig med att det är just en  villkorslös samvaro. Man ska inte göra något som barnet inte kan eller är motiverad till. Gör man det är det lätt hänt att samspelet blir en kravsituation, ett inlärningsmoment.

Grunden för all behandling är att skapa en positiv relation med barnet, vilket den här övningen syftar till. Om du vill kunna ställa krav och skapa förutsättningar för inlärning är det ett måste, för att ha något att bygga vidare på. Ju högre krav du vill kunna ställa på barnet, desto mer tid behöver du lägga på övningen för att balansera upp.

– Vi rekommenderar att man ägnar sig åt barnets stund ungefär en kvart om dagen, eller åtminstone fyra till fem gånger i veckan. Men om du ha stora ambitioner för vad barnet ska kunna lära sig kan du behöva göra övningen oftare.

 

Begränsad tid
För att övningen ska bli lyckad är det viktigt att den vuxna personen är helt närvarande och engagerad i barnet. Därför äger den här stunden rum under en begränsad tid. En annan poäng med det är att inget barn mår bra av att allt sker på hans eller hennes egna villkor dygnet runt. Hur man presenterar det här tillfället för barnet väljer man själv. Antingen glider man bara in på övningen när det uppstår ett tillfälle som passar, eller så kan man välja att säga något i stil med ”nu är det din och min stund” eller ”nu har vi barnets stund”.

– Har du ett barn som själv väljer vad han eller hon vill göra och vill att du deltar, då gör du det. Men om barnet inte kan det, vilket är vanligt, börjar du med att notera vad barnet gör. Sedan visar du intresse så att barnet känner ditt engagemang. Har du ett passivt barn som sysselsätter sig monotont gäller det att visa intresse på ett sätt där du inte stör barnet, det kan till exempel vara att sätta ord på vad barnet gör - utan att värdera eller döma. Självklart ska man inte ska ställa upp om barnet gör dumma saker, men annars är det barnet som styr och du som följer under den här övningen.

Du uppmärksammar alltså vad barnet gör och visar intresse på den interaktionsnivå som barnet klarar av så att det fortfarande är lätt, lustfyllt och kravlöst. Målet är att barnet ska känna att du tycker om att umgås med honom eller henne precis för den hen är. Att du är intresserad och ingen kravmaskin.

– Det skapar tillit, och många gånger upptäcker föräldrar barnets tillgångar. När du sitter där och inte ska lägga dig i ser du sådant som barnet kan, finurligheter som du kanske inte har lagt märke till tidigare, säger Bella Berg.

Barnets stund i korthet

Vad?
En villkorslös stund då du kärleksbombar barnet med sådant han eller hon uppskattar, och sätter dina egna behov helt åt sidan.

Hur?

  • Uppmärksamma barnet.
  • Visa intresse på barnets villkor.
  • Låt barnet styra stunden.
  • Och kom ihåg: det här är ingen inlärningssituation! Alla situationer då du känner att du vill lära barnet något, som att göra något finare eller bättre, går helt bort här.
Annons