Nästa artikel

  • "Jag brukar säga att man behöver bli en detektiv och fundera på vad återhämtning är just för en själv", säger psykologen Bella Stensnäs.

Premium Skapa utrymme för återhämtning, våga be om hjälp och släpp skamkänslorna. Många föräldrar till barn med npf har en ansträngande livssituation. Hur kan stressen minskas? Special Nest har bett psykologen Bella Stensnäs om råd.

Det är ingen nyhet att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser kan ha en besvärlig och prövande vardag. Stress, oro och frustration är ideligen närvarande samtidigt som risken för utmattningssyndrom är överhängande till följd av livsomständigheterna. 2015 gjorde riksförbundet Attention en enkätundersökning i ämnet. Där framkom att nio av tio föräldrar ofta eller ständigt upplevde en stress kopplad till barnets situation, medan närapå hälften av undersökningen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons