Nästa artikel

  • Elisabeth Fernell är en av läkarna bakom de fem förslagen på insatser som kan minska den psykiska ohälsan bland unga i Sverige. 

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Sverige, men den dystra utvecklingen går att vända. Det menar en arbetsgrupp inom Svenska Läkaresällskapet. I rapporten ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” ger de fem förslag på åtgärder för att bryta trenden. Special Nest har intervjuat Elisabeth Fernell, en av läkarna i gruppen.

– Vår rapport fokuserar på insatser som kan genomföras i skolan. Många elever som inte får förståelse och hjälp för olika kognitiva svårigheter inom områden som intellektuell funktion, koncentration och social- och kommunikativ förmåga, kan utveckla nedsatt självkänsla och uppvisa ångest och depression, säger Elisabeth Fernell. Hon förtydligar att det kan bero på svårigheter som autism, adhd och svag teoretisk begåvning, men också på att läroplanens kunskaps- och betygs

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons