Nästa artikel

  • Johanna Kulls tvångstankar och självsskadebeteende försvann vid behandling med immunglobuliner direkt i blodet, så kallad IVIG, som används vid PANS.

Premium PANS är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra neuropsykiatriska symtom och oftast uppstår i barndomen. Diagnosen är svår att ställa och det blir ännu svårare om symtomen får fortgå upp i vuxenåldern. Johanna var svårt sjuk men fick rätt hjälp först efter fjorton år.

PANS, eller Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, är en autoimmun sjukdom som oftast uppstår i samband med infektioner och kan ge svåra psykiska och neurologiska symtom. Sjukdomen uppkommer oftast i barndomen, men kan även uppstå senare. Det typiska är ett akut insjuknande med tvångssymtom. Johanna insjuknade abrupt som 14-åring år 2002. –  Jag hade en normal barndom och det gick bra i skolan. Plötsligt en dag fick jag tanken att jag ska sticka mig själv i underarmen med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons