Nästa artikel

  • Läkaren och forskaren Darko Sarovic är knuten till Gillbergcentrum på Göteborg universitet och Harvard Medical School i amerikanska Boston.

  • Genrebild.

Premium En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko Sarovic som nyligen lade fram sin avhandling vid Göteborgs universitet.

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som bland annat påverkar hur individen kommunicerar och samspelar med omvärlden. Läsaren av denna text är säkert medveten om att autism vanligen brukar beskrivas som ett spektrum, vilket innebär att det finns stora skillnader mellan autistiska individer i fråga om exempelvis personliga egenskaper, svårigheternas omfattning och hur autismen visar sig. Läkaren och forskaren Darko Sarovic har i sin avhandling, som han nyligen lade fram

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons