Max Thorsson

Forskning
Autism är väldigt mycket vanligare bland vuxna sökande till allmänpsykiatrin än bland befolkningen i stort – 18,9 procent jämfört med 1-1,5 procent....
Forskning
En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko...