Nästa artikel

  • Johan Nyrenius är psykolog, specialist i neuropsykologi och forskare.

Premium Autism är väldigt mycket vanligare bland vuxna sökande till allmänpsykiatrin än bland befolkningen i stort – 18,9 procent jämfört med 1-1,5 procent. Detta framkommer i en färsk avhandling av psykologen Johan Nyrenius.

I en nyligen publicerad avhandling har Johan Nyrenius, psykolog och specialist i neuropsykologi, kastat ljus över den relativt lite undersökta gruppen vuxna psykiatripatienter med autism. – Det har forskats mycket på barn och ungdomar med autism, men forskning om vuxna släpar efter och kunskapsluckorna är fortfarande stora inom vården vad gäller autism hos vuxna, säger han till Special Nest. Johan Nyrenius vill med sin forskning belysa grundläggande faktorer, till exempel hur gruppen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons