Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Johan Nyrenius är specialistpsykolog och autismforskare. 

Premium Nästan var femte vuxen patient i allmänpsykiatrin skulle kunna ha autismspektrumtillstånd. Detta framkommer av en ny studie gjord av psykologen Johan Nyrenius, doktorand på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet. ”Vi blev förvånade och trodde inte att det skulle vara så många”, säger han i en intervju med Special Nest.

I arbetet som specialistpsykolog har Johan Nyrenius i många år mött personer som har adhd och autism, först inom barn- och ungdomspsykiatrin och därefter inom vuxenpsykiatrin. När han började på vuxensidan upptäckte han efterhand att det hade gjorts förhållandevis lite forskning om vuxna med autism, och han fick ganska snart möjlighet att själv börja forska i ämnet för att bidra till att täppa till dessa kunskapsluckor. Nu har han ihop med forskarkollegor på Gillbergcentrum vid

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons