Nästa artikel

  • Anett Sundqvist är biträdande professor vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom den nya studien om hur skärmtid påverkar barns språkutveckling.

  • Genrebild. Barnet på bilden har inget att göra med innehållet i texten.

Premium Barns grammatik, ordförråd och språkanvändning påverkas negativt av skärmtid. Detta visar en ny långtidsstudie från Linköpings universitet där forskarna har följt 72 barn från nio månader upp till fem års ålder. Också föräldrarnas skärmanvändning spelar stor roll, berättar psykologiforskaren Anett Sundqvist för Special Nest. Hon är inte för ett förbud, men hon betonar samtidigt vikten av lek och samspel utanför den digitala världen.

Barnens skärmtid är ett hett samtalsämne som engagerar många, såväl privatpersoner som forskare. Nyligen har en grupp forskare vid Linköpings universitet publicerat resultaten från en intressant långtidsstudie där de har undersökt hur yngre barns språkutveckling påverkas av skärmanvändande. Studien är en del av ett större forskningsprojekt om skärmarnas inverkan på en rad områden, såsom umgänget mellan föräldrar och barn samt barnens temperament, inlärning och minnesf

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons