Nästa artikel

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm får i en debattartikel för Dagens Samhälle motta frän kritik från Anne Lönnberg, ordförande för Autism och Aspergerförbundet efter visningen av SVT:s Dokument Inifrån "Vem kan hjälpa mitt barn".

SVT:s Dokument inifrån ”Vem kan hjälpa mitt barn” från 12:e november har fått stor uppmärksamhet i medierna.

En av de som reagerat på tv-programmet är Anne Lönnmark, ordförande för Autism och Aspergerförbundet.

I en debattartikel för Dagens Samhälle skriver hon att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i det närmaste kan liknas vid ett lotteri och att insatserna ”... är långt ifrån alltid baserade på det enskilda barnets behov och har inte heller alltid stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Hon betonar i sin debattartikel att Autism och Aspergerförbundet samt Dagens Nyheter tidigare slagit larm om att BUP i Stockholm använt metoder som snarare försämrar än förbättrar situationen för barnen med autism.

”Det är angeläget att barn och unga som kommer i kontakt med BUP i Stockholm möts med modern kunskap om autism och andra funktionsnedsättningar, annars kan det få förödande konsekvenser för barnet” skriver Anne Lönnmark, ordförande Autism och Aspergerförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons