Nästa artikel

Elevhälsan bör få en större roll, enligt Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. Han vill stärka elevhälsan på Sveriges skolor genom att resurser flyttas från andra myndigheter och funktioner. En försöksverksamhet inleds troligen till hösten.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill stärka elevhälsan på Sveriges skolor genom att resurser flyttas från andra myndigheter och funktioner. Det rapporterar Altinget.se

Elevhälsan har växt numerärt de senaste åren, men Per-Arne Andersson vill stärka elevhälsan ytterligare.

– Det är fler kuratorer och specialpedagoger, läkare och skolsköterskor. Men det räcker inte till. De ska samtidigt vara länk mot det pedagogiska arbetet, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt hälso- och sjukvården, säger han till Altinget.

Per-Arne Andersson menar att det behövs både fler kompetenser och fler personer.

– Då kan man tidigare bli en första linje mot elever och föräldrar. Om man tar resurser från socialtjänsten, BUP, samt hälso- och sjukvård och lägger det i elevhälsan för att först avhjälpa de enklaste bekymren. Där har vi ett arbete på gång med utbildningsdepartementet och socialdepartementet om en försöksverksamhet som vi hoppas kunna dra igång i höst.

Exempelvis kan elevhälsa samla ihop allt i situationer där det krävs samspel mellan flera myndigheter som idag har svårt att samarbeta, som exempelvis när det handlar om barn med särskilt stöd.

Läs mer på Altinget.

Annons