Nästa artikel

Fetma och bipolärt beteende kan ha en gemensam molekylär och genetisk förklaring. Det hävdar forskare vid Uppsala universitet, som har upptäckt att en gen kan förklara sambandet.

Forskargruppen, under ledning av Helgi Schiöth och Michael Williams vid institutionen för neurovetenskap, har upptäckt en gen för ett protein i dopaminnervceller som förklarar hur fetma och bipolärt beteende kan ha gemensamt molekylärt och genetiskt ursprung. De har analyserat hela transkriptomet i bananflugor. De har visat hur en specifik gen kallat ETV5, reglerar både fetma-associerade gener och gener som har en viktig roll för att skydda nervceller under deras tidiga utvecklingsfas.

– När uttrycket av denna gen slås av så ökar bananflugan sin fettansamling men samtidigt så minskar de förmågan att klara svält. Om utslagning av genen sker hos bananflugan under tidigt utvecklingsstadium blir den även kraftigt överkänslig mot upprepade plötsliga stimuli så som ljud och ljus. Det här beteendet liknar egenskaper som är kopplade till bipolära sjukdom och ångest så kallat ”prepulse inhibition” i människa och i olika djurslag, säger Michael Williams i ett pressmeddelande.

Studien publiceras i tidskriften PLOS Genetics.

Läs mer på forskning.se

Annons