Nästa artikel

Svenska 15-åriga elever har förbättrat sina resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap sedan PISA-mätningen 2012. Nu ligger deras kunskaper inom eller över genomsnittet. Detta enligt Skolverkets PISA-rapport som presenterades under tisdagen.

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan år 2000 (den första studien) och 2012 (den förra studien) hade Sverige den största resultatförsämringen av samtliga 72 länder i undersökningen. I och med årets mätning har trenden brutits.

– Det är ett glädjande trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen. Förra veckan presenterade vi förbättrade resultat i en annan internationell undersökning, TIMSS. Sammantaget stärker det våra slutsatser att eleverna har mer kunskaper i dag, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket enligt ett pressmeddelande.

I läsförståelse ligger svenska elever högre än genomsnittet medan de i naturvetenskap och matematik ligger inom genomsnittet. Men det finns vissa skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elever. Lågpresterande elever står för en tydlig förbättring när det gäller läsförståelse. Båda grupperna har blivit bättre på matematik, medan det framför allt är högpresterande elever som har blivit bättre på naturvetenskap.

Från att ha varit ett av de bästa länderna ligger Sverige idag inom genomsnittet när det gäller likvärdighet, som i PISA-undersökningen mäts med sju likvärdighetsparametrar. Till exempel har elevens familjebakgrund fått ökad betydelse för resultaten i naturvetenskap.

– I den här undersökningen ser vi tecken på att skolan blivit sämre på att kompensera för elevens sociala bakgrund. Det är en oroande utveckling som våra politiker behöver ta på allvar, säger Mikael Halápi enligt pressmeddelandet.

Nästa PISA-mätning genomförs våren 2018.

Kategorier: 
Skola
Annons