Nästa artikel

Regeringen presenterar i nästa veckas vårbudget en ny strategi för att förbättra läsningen i skolan. Syftet är att stoppa Sveriges ras i Pisa-mätningarna där dålig läsförståelse även påverkat resultaten inom matematik och naturvetenskap.

Den senaste Pisa-undersökningen som jämför svenska skolresultat i årskurs nio med andra länders visar att Sverige rasat i läsförståelse från femte plats 2003 till 20:e plats 2012. Bristande läsförståelse påverkar också förståelsen av uppgifter som ska lösas i matematik och naturvetenskap negativt.

”Hela Sverige läser med barnen”, heter projektet som ska samla skola, kultur, idrott och föreningsliv för att, som det står i vårbudgeten, ”samla läsfrämjande insatser”.

– Vi måste samla det som alla gör. Det har gjorts i andra länder med väldigt gott resultat, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till DN.

Läsprojektet ska skötas av regeringen i ett samarbete mellan utbildningsdepartementet och kulturdepartementet.

Annons