Nästa artikel

Skolverket har tagit fram stöd för lärares bedömning i läs- och skrivutveckling, läsförståelse och matematik, dessa kan användas redan från årskurs 1.

Från och med den 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, läsförståelse och matematik.

Bedömningsstöden har tagits fram för att stödja läraren i att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Men också för att se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Annons