Nästa artikel

Under 2016 anordnar Autism- och Aspergerförbundet tre endagarkonferenser som ger förståelse och verktyg för en fungerande skolgång.

Trollhättan, Gävle och Norrköping är de tre städer i vilka Autism- och Aspergerförbundet under hösten annordnar skolkonferenser för att lyfta elever med autism.

18 oktober i Trollhättan
15 november i Gävle
6 december i Norrköping.

Under konferensdagarna kommer skolsituationen för elever med autism diskuteras med utgångspunkt i Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Pedagogperspektiv, elevperspektiv och elevhälsoperspektiv lyfts.

I enkäten framkommer bland annat att 51 procent av elever med autism har varit frånvarande av andra skäl än sjukdom det senaste läsåret och 49 procent saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Annons