Nästa artikel

Den 6 december är det dags för Autism- och Aspergerförbundets endagskonferens "Lyft elever med autism" i Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Det blir det tredje och sista tillfället för skolkonferensen som syftar till att ge förståelse och verktyg för en fungerande skolgång.

På konferensdagen i Norrköping är specialpedagogen Kenth Hedevåg en av föreläsarna. Han har en bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. 

– Det är dags att ta ett mer brutalt barn- och ungdomsperspektiv, säger Kenth Hedevåg till Autism- och Aspergerförbundet. 

Han kommer under konferensen att utgå från elevens perspektiv och ta upp skoldagens olika utmaningar. Hedevåg kommer också att beskriva hur man kan anpassa skolmiljön och visa på framgångsfaktorer i arbetet med elever i skolan.

Andra föreläsare är bland annat läkaren Eva Nordin-Olson som har arbetat länge inom elevhälsan och informatören Hanna Danmo som har arbetat som skribent och föreläsare på Autism- och Aspergerförbundet i mer än femton år. Hon har själv diagnosen Aspergers syndrom och berättar om hur det påverkade hennes liv positivt när hon fick diagnosen. 

"Lyft elever med autism"-konferensen har under hösten även ägt rum i Trollhättan, 18 oktober, och i Gävle, 15 november. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons