Nästa artikel

Specialpedagogen Kenth Hedevåg vill öka förståelsen för personer som har ett annorlunda sätt att fungera. Hans nya bok ”När mallen inte stämmer” riktar sig till föräldrar och professionella som möter personer som inte alltid passar in i samhällets mall.

Det kan vara personer med npf-diagnoser men det kan också vara de som inte har en diagnos men ändå har svårigheter i vardag, skola och arbetsliv. Boken bidrar med kunskap, från den teoretiska förståelsen till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. 

– Grundidén med boken är att korta avståndet mellan teoretisk förståelse om hur hjärnan fungerar, som ofta är komplicerad, och pedagogiska strategier. Man behöver förstå varför man gör som man gör i bemötandet med personer med npf eller andra svårigheter, säger Kenth Hedevåg.

Bokens illustrationer är gjorda av Tommy Hagman, diagnostiserad med Aspergers syndrom, vars specialintresse är att teckna kaninbilder. I "När mallen inte stämmer" befinner sig kaninerna i olika situationer som beskrivs i texten. 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons