Nästa artikel

  • Pedagogen Kenth Hedevåg efterfrågar mer npf-kompetens i dagens skola.

Premium Kenth Hedevåg har arbetat längre än de flesta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolans värld och är nu aktuell med ett gäng fritt tillgängliga miniföreläsningar om npf. Och han är kritisk till hur skolan bemöter elever med npf. "Det måste ske något radikalt, det går inte att bara lappa och laga i läroplanen", säger han.

Redan på 80-talet fick Kenth Hedevåg sina första elever inom autismspektrat. Han har också en lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Under november och december publicerar Kenth Hedevåg ett tjugotal fritt tillgängliga miniföreläsningar om npf på hans webbplats, under namnet ”11 minuter med Hedevåg”. Föreläsningarna är en möjlighet för vårdnadshavare, professionella och elever att öka kunskape

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons