Nästa artikel

Ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar är viktigt för alla elever i skolan – och extra viktigt är det om eleven har npf, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall som medverkar på SPSM:s npf-material ”Samarbete med föräldrar”. Om det uppstår problem som det är svårt att komma till rätta med är det lätt att de vuxna kring barnet blir stressade och kritiska mot varandra. Special Nest har skrivit flera artiklar om samverkan mellan hem och skola. Här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra texter om samarbetet mellan hem och skola:

"Så får du konstruktiva möten med skolan": Retorikern Elaine Eksvärd berättar i detta reportage om hur föräldrar till barn med npf kan göra för att få till bättre och mer konstruktiva möten med skolan.

"Hur får vi eleven att komma till skolan?": Specialpedagogen Linda Hallberg svarar på en läsarfråga från en lärare som har en 14-årig elev med hög frånvaro.

"En länk mellan teori och vardag": Här intervjuas specialpedagogen Kenth Hedevåg om boken När mallen inte stämmer.  Syftet med boken är att bidra till bättre samverkan mellan professionella och vårdnadshavare och skapa ökad förståelse för personer som fungerar lite annorlunda.

"I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra": Låt samtal ta tid, bygg åtgärder på samsyn och boka uppföljningssamtal. I denna artikel berättar vi om Specialpedagogiska skolmyndighetens npf-material för samarbete med elevens föräldrar.

Kategorier: 
Skola
Annons