Nästa artikel

Svagbegåvade elever, som inte uppfyller kriterierna för kognitiv funktionsnedsättning, har svårt att uppnå grundskolans mål. ”Vi ställer överkrav på dessa elever, med psykisk problematik som följd”, säger psykologen Maria Öhrskog. Men vad är kognition? Hur mäts den? Och varför är det tabubelagt att prata om barn med lågkognition och svagbegåvning? Special Nest har skrivit flera artiklar om hur svagbegåvning kan påverka skolsituationen. Läs mer här!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om svagbegåvning:

"Uppsving för kognitionsforskningen": I denna text blickar Special Nests reporter Karin Rehn tillbaka på kognitionsforskningens utveckling. Den mänskliga hjärnan har sett likadan ut i tiotusentals år, men de senaste årtiondena har forskarna kunnat studera den levande hjärnan i arbete.

"Så här funkar WISC-testet": Här beskrivs det så kallade WISC-testet, som kan berätta om barnet har svårigheter med exempelvis perceptuell funktion eller arbetsminne.

"Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna": Detta reportage handlar bland annat om svagbegåvning i relation till de befintliga kunskapskraven i skolan.

"Det är tabu att prata om intelligens": Här intervjuas Gunilla Carlsson Kendall, författare till boken "Elever med svag teoretisk begåvning", om hennes syn på fenomenet svagbegåvning.

Kategorier: 
Skola
Annons