Nästa artikel

  • Strukturen i STL bygger på cirkelns sex steg som varje lärare fyller med innehåll.

  • Annika Agélii Genlott är idag utredare på avdelningen för utbildning på Sveriges Kommuner Landsting, SKL, och doktorand vid Örebro universitet.

Premium När elever får arbeta efter den pedagogiska modellen "Skriva sig till lärande" (STL) förbättras språkutvecklingen och lärandet, dessutom utjämnas skillnader mellan könen samt mellan hög- och lågpresterande elever. ”Skolresultaten förbättras för att STL kombinerar pedagogik och digital teknik, då får vi med även de svagaste eleverna”, säger Annika Agélii Genlott, som har utvecklat STL.

Redan för tio år sedan fokuserade Sollentuna kommun på digital kompetens i grundskolan. Kommunens dåvarande skolutvecklare Annika Agélii Genlott och Sara Penje ville göra något bra av det och kikade på den norska modellen Att skriva sig till läsning. Det är en modell som förenar pedagogik och teknik på ett kraftfullt sätt och med den som grund utvecklades Skriva sig till lärande, STL. – Jag var lärare, skolutvecklare och intresserad av språkutveckling, så jag ville kombinera d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons