Nästa artikel

Elever i Huddinge Kommun, med behov av utökad tid och repetition, har fördubblat sina studieresultat efter att ha deltagit i projektet Alla kan följa med.

Anette Hellström, special- och talpedagog på Skolstöd i Huddinge kommun är initiativtagare till projektet Alla kan följa med. För tre år sedan började hon kartlägga lärmiljön i kommunens alla skolor och det utifrån elevernas perspektiv för barn och elever i förskoleklass till årskurs nio. Kartläggningen mynnade ut i ett projekt där en skola med 80 förskoleklasselever valdes ut för pilotprojektet där man arbetade med systematiskt med fonologisk och språklig medvetenhet.

Resultaten av projektet har visat sig positiva och framförall har det gynnat de som behövde utökad tid och mycket repetition. Därför prövade kommunen att tillämpa modellen i alla skolor i Huddinge. 1,5 år senare har man efter regelbundna mätningar kunnat se positiva resultat: 

– Ingångsvärdena är väldigt olika i olika områden och skolor och barn har olika förutsättningar. Men nästan alla har fördubblat sina resultat, även barnen med större utmaningar som utgick från ett annat ingångsvärde. Målet är att alla elever oavsett funktionsförmåga ska bli läs- och skrivberedda, säger special- och talpedagog Annette Hellström.

Kategorier: 
Forskning
Annons