Nästa artikel

  • "Elever med särskild begåvning har det oftast inte så lätt socialt. Därför behöver de struktur och stöd på ett liknande sätt som elever med npf behöver", säger Alfaskolans rektor Mi Åberg Anell.

Premium Lektionstillfällen med fördjupning inom olika ämnen, högbemannat elevhälsoteam och specialpedagogisk kompetens. Special Nest berättar om Alfaskolans recept för att fånga upp och utveckla särskilt begåvade elever.

Alfaskolan i Solna är en F–9-skola och ingår i skolkoncernen Pysslingen inom Academedia. Skolan har höga och stabila meritvärden för avgångselever. – Jag tror att vår skola är en av de bästa på kunskapsinhämtande. Vi ger oss inte förrän vi nått varenda en. Här är det viktigt att personalen även har kunskap om npf, särskild begåvning och psykisk hälsa överhuvudtaget, säger rektorn Mi Åberg Anell.   Kontinuerlig kartläggning och anpassad pedagogisk planering Utöver at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons