Nästa artikel

  • "Föräldrar till barn med adhd behöver förståelse för sitt barns sätt att fungera och de behöver strategier i vardagen", säger Agneta Hellström.

  • STRATEGI finns i två versioner, en för föräldrar till yngre barn och en för föräldrar till tonåringar.

  • Pappa Mikael Grapenholt är en av deltagarna i STRATEGI.

Premium Att vara förälder till barn med adhd kan vara krävande och väcka känslor av otillräcklighet. Relationen till barnet riskerar att präglas av kritik och tjat istället för av stöd och uppmuntran. För att bryta sådana mönster och få vardagen att fungera behöver föräldrarna kunskap om diagnosen och fungerande redskap för att bemöta barnet. Det menar Agneta Hellström som har utformat STRATEGI – ett föräldrautbildningsprogram som idag erbjuds i hela Sverige.

– Risken är att föräldrar till barn med adhd upplever frustration och vanmakt och skuldbelägger både sig själva och barnen för allt som blir fel. Därför är det så viktigt att de får stöd i sitt föräldraskap, säger Agneta Hellström. Agneta Hellström är beteendevetare och grundare av Adhd-center i Stockholm, där hon har varit enhetschef. Hon hade lång erfarenhet av de behandlingsmetoder som erbjuds via BUP, men ansåg att det behövdes något mer. För 15 år sedan utvecklad

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons