Nästa artikel

  • ”Mycket pekar på att barn med autism saknar den underliggande motivationen att imitera” säger professor Mikael Heimann vid Linköpings universitet.

Premium Spädbarn härmar ofta vuxnas ansiktsuttryck. Räck ut din tunga, och barnet räcker ut sin tunga. Modern forskning visar att imitationsförmåga och inlärningsförmåga hänger ihop. Men varför är det så? Och har barn med autism alltid svårare för att imitera – och för att lära?

Små barn med autism imiterar som regel inte i lika stor utsträckning som andra barn. De har ibland även svårt med inlärningsförmågan. Hur ser detta samband ut? Vi har talat med en av Sveriges främsta experter på området: Mikael Heimann vid Linköpings universitet, för att reda ut begreppen. Han är forskare och professor i utvecklingspsykologi, och har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska på barns imitationsförmåga, i stor utsträckning barn med autism. Mikael Heima

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons