Nästa artikel

Föräldrar till barn med psykisk ohälsa löper hög risk att bli sjuka, visar ny svensk studie.

Det är forskarna Eleni Siouta, Ann Mannerheim och Ulla Hellström Muhli som ligger bakom undersökningen, där de har intervjuat föräldrar till barn med psykiska diagnoser, skriver Svenska Dagbladet. Patienterna var i åldrarna 18-55 år och merparten hade schizofreni. Resultatet visar att föräldrarna har tvingats kliva ner i arbetstid – och även helt slutat jobba – för att ta hand om sina sjuka vuxna barn, som ofta bor kvar hemma. Detta har i sin tur medfört skilsmässor, isoleringkänslor och att den anhörige själv har blivit sjuk. Bland sjukdomstillstånden finns depression, ångest och utbrändhet, enligt SvD.

Kategorier: 
Forskning
Annons