Nästa artikel

Mag- och tarmproblem kan utlösa depressioner – och tvärtom. Detta enligt en australiensisk studie från University of Newcastle, skriver Svenska Dagbladet.

I undersökningen, som omfattade 1900 personer och som har har publicerats i vetenskapstidskriften Alimentary pharmacology and therapeutics, framkommer att mag- och tarmbesvär i två av tre fall först uppstår i magen och sedan åtföljs av psykiska problem. I en tredjedel av fallen var dock ordningen den omvända; de psykiska problemen kom först och efterföljdes sedna av mag- och tarmbesvär. Studien pågick ett år och de personer som led av psykiska besvär i inledningsskedet löpte 30 procent större risk att drabbas av IBS, Irritable Bowel Syndrome, under tidsperioden. Det fanns även en ökad risk för personer med IBS att utveckla psykiska problem. Detta skriver SvD.

Kategorier: 
Forskning
Annons