Nästa artikel

Just nu pågår en svensk studie om mag-tarmproblem och adhd-symtom. Hoppet är att mjölksyrabakterier ska kunna minska både magproblem och beteendesvårigheter.

Barn med adhd eller autism har ofta problem med magen också. Hoppet att till exempel mjölksyrabakterier (probiotika) ska kunna minska symtom på både magbesvär och beteende är stor. Än så länge är inte evidensen för att detta fungerar på människor helt övertygande, men djurstudier pekar i den riktningen och nu testas det i en svensk studie. Det rapporterar Svd.

På Centrum för molekylär medicin vid Karolinska institutet pågår en ny forskningsstudie om hur mjölksyrebakterier kan påverka tarmfloran och beteendet hos barn med adhd.

Hypotesen forskarna ska testa är att inflammatorisk tarmflora, särskilt hos dem med mag-tarmproblem, resulterar i att tarmen läcker ut bakterieriella produkter till blodcirkulationen. Det kan i sin tur påverka barriären som skyddar hjärnan från blodsystemet, vilket gör att vissa ämnen i blodet skulle kunna tränga in och ge en något förändrad signalering hos gliaceller och nervceller.

Deltagarna får synbiotika, vilket är ett preparat som består av både fibrer och mjölksyreproducerande bakterier som har en god antiinflammatorisk effekt. Forskarna ska sedan titta på hur tarmfloran och adhd-symtomen påverkas.

De slutgiltiga resultaten beräknas komma tidigast hösten 2017.

Annons