Nästa artikel

  • "Tanken med kursen är givetvis inte att peka ut någon som bov, utan att försöka bidra till mer öppen kommunikation", säger psykologiprofessorn Per Carlbring.

  • Den norska kursen "Du och jag och adhd" har översatts till svenska under ledning av Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. 

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Kärleksrelationer kan vara prövande för de allra flesta, men när adhd finns med i bilden kan förhållandet fastna i en känslomässig berg- och dalbana som ökar risken för missnöje och separation. Dessutom saknas idag vetenskapligt testade insatser för par där en eller båda har adhd – trots ett stort behov. Därför ska en adhd-inriktad relationskurs nu utvärderas av forskare vid Stockholms universitet i en unik studie med 80 par.

Att leva i en kärleksrelation kan vara lika givande och stärkande som komplicerat och ansträngande, och situationen blir vanligtvis inte enklare om adhd finns med i ekvationen. Nu ska Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, ihop med sina kollegor undersöka effekterna av parkursen ”Du och jag och adhd” som är enkom designad för par där minst en är diagnostiserad med adhd. Studien inbegriper sammanlagt 80 par och pågår under hösten 2023 och våren 20

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons