Nästa artikel

Siffror från Socialstyrelsen visar att barn i Örebro län får färre diagnoser och mindre medicin för adhd än barn i övriga landet.

I Örebro behandlas bara 4% av pojkarna och 1% av flickorna med adhd-läkemedel, enligt Socialstyrelsen. Det är en lägre siffra än i övriga landet. Risken är stor att barnen i Örebro underdiagnostiseras menar Socialstyrelsen, vilket kan leda till konsekvenser med skolproblem. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Allt ifrån att man ger upp det här med skolan, att man inte får till det och att man upplever att man inte kan ta till sig lärarens instruktioner. Man hamnar i konflikt mer kamrater, lärare, föräldrar och andra vuxna, säger Ylva Rosén, som är verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro till Sveriges Radio.

Varför det ser ut såhär vet man inte. Men Ylva Rosén menar att det är viktigt att barnen får rätt behandling.

– Där har ju skolan, föräldrar och de som möter barnen i vardagen ett stort ansvar att vara uppmärksamma på när ett barn kanske får ett förändrat beteende, säger hon.

Annons