Nästa artikel

Användandet av sömnläkemedlet melatonin bland barn har ökat niofaldigt sedan 2006.

Det är över 23 000 barn mellan 0-19 år som använder läkemedlet, fastän det inte ens är godkänt för barn, rapporterar Sveriges Radio. Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen och läkemedlet har länge varit föremål för debatt, inte minst för att det finns kunskapsluckor kring dess biverkningar och långtidseffekter.

– Den bästa tillgängliga kunskapen idag är att det ändå kan vara att föredra melatonin när det gäller läkemedelsbehandling i många fall, men försiktighetsprincipen ska alltid gälla. Det är inte friska barn med tillfälliga sömnstörningar som vi talar om, det är barn med en mer komplex problematik där det här överhuvudtaget blir aktuellt, säger Barbro Thurfjell, medicinsk sakkunnig inom barn- och ungdomspsykiatri på Socialstyrelsen, till Sveriges Radio.

Kategorier: 
Forskning
Annons