Nästa artikel

Stängsel vid järnvägar kan förhindra självmord, menar Trafikverket som sett minskade antal dödsolyckor vid de sträckor som försetts med stängsel.

Trafikverkets uppskattning är att omkring 80 procent av alla dödsolyckor vid järnvägen handlar om självmord. Det rapporterar Sveriges Radio. Genom att bygga stängsel vissa sträckor har olyckorna minskat.

– Man förhindrar en impulsiv handling. Eller kanske ett ögonblicks ingivelse under inflytande av alkohol, droger eller något förvirringstillstånd som man kan befinna sig i, säger Danuta Wasserman, professor psykiatri och suicidologi och chef för NASP, nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, till Sveriges Radio.

Även om fysiska hinder är viktiga, behöver den självmordsbenägna personen förstås också få professionell hjälp.

– Det måste alltid kompletteras med psykologisk eller psykiatrisk behandling eller sociala åtgärder, beroende på den individuella problematiken som ligger bakom, säger Danuta Wasserman.

Annons