Nästa artikel

Region Gotland har utbildat sexton nya instruktör i första hjälpen för psykisk hälsa. Detta är ett led i arbetet för att få ned självmordstalen, rapporterar Sveriges Radio.

I artikeln på Sveriges Radios webbplats får läsarna möta Jenny Nielsen. Hon är färdigutbildad instruktör för att kunna hjälpa personer som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Enligt henne är detta ett varningstecken på att någon mår dåligt:

– En förändring i sitt beteende. Att man börjar dra sig undan. Inte vill fika med kollegorna på arbetsplatsen längre kan vara ett exempel, säger Jenny Nielsen.

Region Gotland har i tre månader arbetat med en kampanj för att få ned antalet självmord, där utbildningen av första hjälpen-instruktörerna har varit ett av inslagen. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons