Nästa artikel

Politikerna i Region Örebro ska lansera en särskild handlingsplan för att reducera antalet självmord i länet. Detta skriver Sveriges Radio.

Planen ska bland annat innefatta inrättandet av en samordningsfunktion med ansvar för att driva frågan inom och utanför sjukvården. En annan del handlar om att skapa ett mobilt team som ska jobba uppsökande och om att höja kunskapsnivån inom civilsamhället när det gäller att upptäcka personer med självmordstankar.

– En person i veckan tar sitt liv i länet så vi måste ta krafttag på området och bryta den negativa utvecklingen, säger Jenny Steen (S) ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård till Sveriges Radio.

Kategorier: 
Politik
Annons