Nästa artikel

Bristande kunskap om socialtjänstlagen och sjukvårdens hierarkier gör att sjukvårdspersonal inte anmäler att barn far illa i den utsträckning som de borde. Över 60 procent av sjukvårdpersonalen känner sig osäkra på regelverket. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Sjukvården gör för få anmälningar om barn som far illa.

– Det är en fråga man brottas ständigt med. Gjorde jag rätt som inte anmälde eller gjorde jag rätt som anmälde men det är mycket oftare jag ångrat mig om jag inte anmält, säger Stina Furumark, sjuksköterska inom barnpsykiatrin i Göteborg till Sveriges radio.

De anmälningar som görs inom sjukvården kommer i första hand ifrån läkare och kuratorer. Sjuksköterskor och undersköterskor anmäler nästan aldrig och där är också osäkerheten störst. I studien svarade över 70 procent av sköterskorna att de kände sig osäkra på lagen. I studien framgår också att stress och rädsla för att bli hotade av föräldrarna och bristande förtroende för socialtjänsten är anledningen till varför de inte anmäler.

Annons