Nästa artikel

  • Elisabeth Sundström Graversen är ansvarig för projektet Familjelyftet på riksförbundet Attention.

Premium Närmare sju av tio socialsekreterare har ingen utbildning inom området neuropsykiatriska diagnoser – trots att familjer med npf är en stor målgrupp inom socialtjänsten. Samtidigt är det många föräldrar med npf som inte vågar berätta om sina diagnoser. Konsekvensen av allt detta kan bli otillräckliga hjälpinsatser för familjerna. Detta berättar Elisabeth Sundström Graversen, projektledare för ”Familjelyftet” som drivs av riksförbundet Attention.

Projektet Familjelyftet, som drivs av riksförbundet Attention och som finansieras med pengar från Allmänna Arvsfonden, inleddes i september 2018. Målsättningen var och är att stärka familjer med npf i kontakterna med socialtjänsten, men också att öka kunskapen om npf hos och ge bättre verktyg till socialsekreterarna som möter dessa familjer. Under 2019 släpptes den första projektrapporten, vilken bland annat innehöll en enkätundersökning med strax över tusen föräldrar. Närma

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons